Metody diagnozy i leczenia zawrotów głowy

W poniższym artykule postaram się przybliżyć nieco metody diagnozy i leczenia zawrotów głowy i problemów związanych z nieprawidłowo działającym błędnikiem.

Regulacja równowagi człowieka odbywa się w sposób automatyczny  i nieświadomy.
W warunkach pełnego zdrowia, w spoczynku impulsy z zakończeń nerwowych lewego i prawego błędnika są zrównoważone. Podczas wykonywania ruchu powstaje w przedsionku (ośrodek koordynujący) stan nierównowagi, gdy ten stan wywołany jest rzeczywistym bodźcem,  powstające odruchy są prawidłowe.

Z chwilą jednostronnego, częściowego lub całkowitego uszkodzenia błędnika powstaje w układzie przedsionkowym stan nierównowagi, odczuwany przez chorego jako ruch, nie wynikający jednak z prawdziwej stymulacji. Stan ten odczuwany jest jako zawrót głowy.

Z klinicznego punktu widzenia zaburzenia błędnika mogą wystąpić jako:

  • zawroty samoistne. Pojawiają się nagle, nieoczekiwanie i występuje również w spokoju, kiedy Pacjent nie wykonuje żadnego ruchu
  • prowokowane ruchem głowy i ciała w napadowym położeniowym zawrocie głowy, gdzie oderwane fragmenty otolitów (kamyczków) krążą w kanałach półkolistych błędnika

Odróżnienie tych dwóch typów zawrotów głowy ma znaczenie przy ustalaniu rehabilitacji.

Diagnostyka zawrotów głowy ze względu na niezwykłą złożoność całego układu równowagi jak i wpływ wielu czynników ogólnoustrojowych jest złożona. Wymaga przeprowadzenia wnikliwego wywiadu (patrz ankieta), kompleksowego badania laryngologicznego w tym otoneurologicznego (badanie układu równowagi).

Na diagnostykę układu równowagi (próby przedsionkowe) składa się szereg badań, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji odruchu przedsionkowo-ocznego tj. oczopląsu!.
Badanie oczopląsu – ruch mimowolny (niezależny od naszej woli) gałek ocznych – wymaga zastosowania sprzętu diagnostycznego, umożliwiające wyłączenie fiksacji wzroku (utrzymywanie na wybranym punkcie, przedmiocie). Takim urządzeniem są między innymi wideo okulary Frenzla, które posiadają dwie kamery na podczerwień wraz z torem wizyjnym. Znaczenie tego badania jest kluczowe dla potwierdzenia bądź wykluczenia przyczyn błędnikowego uszkodzenia zmysłu równowagi.

Wykluczenie przyczyny błędnikowej zawrotów głowy, ukierunkowuje dalszą diagnostykę na poszukiwanie pozostałych przyczyn. Wymaga to konsultacji specjalistycznych: neurologa, internisty, kardiologa, okulisty, rehabilitanta, oraz badań obrazowych: RTG , TK kręgosłupa szyjnego, TK, MRI głowy, USG dopplerowskie tętnic dogłowowych (tętnice szyjne i kręgowe).

Potwierdzenie przyczyny błędnikowej zawrotów głowy pozwala na ustalenie rehabilitacji.
W przepadku napadowych położeniowych zawrotów jest to manewr uwalniający, repozycyjny oraz ćwiczenia pozycyjne.
W przypadku zawrotów samoistnych są to ćwiczenia habituacyjne (wyciszające reakcje patologiczne), ćwiczenia kontroli postawy i poprawiające orientację przestrzenną.

Diagnostyka zawrotów głowy z użyciem wideo okularów Frenzla jak i rehabilitacja błędników jest specjalnością mojego gabinetu.

Lek   Adam  Synowski
Specjalista otorynolaryngolog