Multimedia

Poniżej zamieszczam przykładowe klipy video obrazujące techniki którymi się posługuje w swojej pracy.

Manewr Dix – Hallpike służacy do diagnozowania przyczyny zawrotów głowy

 

Wideo pokazuje oczopląs